- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

संघीय संसदको दोस्राे अधिवेशन सुरू

May 6, 2018
1770
Shares
gofF afg]Zj/l:yt ;+3Lo ;+;b ejg . ;+3Lo ;+;bsf] a}7s kmfu'g @! ut] cfXjfg ul/Psf] 5 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौं – संघीय संसदको दोस्राे अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशन संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

अधिवेशनमा राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक,सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने सम्भावना रहेको संसद सचिवालय श्रोतले जनाएको छ। नागरिक न्यूज

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com