गोरखा, २३ असार २०७६ । धार्चे गाउपाँलिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरिएको छ । “सुन्दर, सुरक्षित समृद्व धार्चे निर्माण गर्ने सोच र वातावरण मैत्रीदिगो पूर्वाधार एवं सामाजिक, आर्थिक धार्चे वासीको जीवन स्तरमा सुधार भएको हुनेछ भन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आ व २०७६।७७ को धार्चे गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा विकास साझेदारी निकायहरुसंग समन्वय, सहयोग, सहअस्तित्व र सहकार्य गरी सुचांकमा आधारित बिकासका कार्यक्रमहरु तय गरी अगाडि बढाउदै फुटकर र टुक्रे योजना हरुलाई निरुत्साहित गरी गाउँ पालिकाको गौरवशाली र वडा स्तरका गौरवशालीतथा दिर्घ कालिन प्रभाव योग्य आयोजना हरुलाई बिशेष प्राथमित्तामा राखी वडामा दामासाहीले बजेट बिनियोजननगरी प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको नीति तथा मार्ग र्निदेशन,भुगोल, जनसंख्या, प्रशासनीक सुगमता तथा मानवविकास सुचाकंको आधारमा वजेट विनियोजन गरिनेछ ।

आर्थिक विकास क्षेत्र तर्फ

“हामी सबै बन्नु छ एकता जैबिक खेतीआजको आवश्यकता”असुरक्षितखाद्म्य क्षेत्रको पहिचानगरी पराम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकि करणगर्दे, अर्गानिक खेतीको लागि आवश्यक कार्यक्रम संञ्चालन गरिने छ, । सिमा क्षेत्रमाबिषादि चेक पोष्टको व्यबस्थागरी विषादीप्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी प्रयोग गर्नेलाई नियमानुसार दण्डित गरिने छ साथै होटल तथा पसलहरुमा अर्गानिक उत्पादनको टेूड मार्क राखी व्यबसायलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमतर्जूमा गरिने छ ।

व्यबसायिकअर्गानिक खेतीहरु एक वस्ती एक उत्पादनको लागि (बेसार अदुवा, फापर,तरुल,सखरखणड, कफि,सिस्नु, अल्लो, अलैची,कागती,केरा भुइकटहर,एवोकाडो,जापानीज, कटुस, स्याउ,किम्पु, टिम्मुर,दाँते ओखर, तरकारी खेती) कृषक समुहरुलाई विउखरिदमा ५०%अनुदानप्रदान गरी बजार सम्मको पहँुच पु(याउने नीतिलिएको छ । धार्चे गाउ ँपालिकाको गुम्दालाई आलु मिनि सुपर जोन र अन्य सवै वडाहरुलाई पकेट यरिया स्थापना गराईने छ । खेती योग्यजमिनलाई चरण निषेधीत क्षेत्र घोषणा गरी छुट्टै चरणक्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने छ रकृषिलाई व्यवसायिक तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि कृषिजन्य पुर्वाधार निर्माण गरिनेछ, साथै माटो परिक्षणको लागिसिविर संचालन गराईनेछ । परम्परागत रुपमा पालिराखेका जडीबुट्टी युक्त घाँस खाई रहेका गाई बस्तुको मुत्र संकलन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्नको लागि सम्भाव्यताअध्ययनगरी आर्थिक समृद्विमा टेवा पु¥याइने छ ।

भैसी पालनकार्यक्रमबिस्तार गरी ५ बर्ष भित्रदुधमाआत्मर्निभर बनाईनेछ । हुल्चुक,केरौजा,भिरकुना, गुम्दामा बाख्रापालनव्यवसायलाई व्यवस्थीत गरी उक्त स्थानमा पकेट क्षेत्र बनाईनेछ साथै लाप्राक, सिङला,उहियाको लाक्पाल क्षेत्रमा भेडा पालनव्यवसायव्यस्थीत गरी भेडाको पकेट क्षेत्र बनाईने छ । , माछिखोला, खोर्लाबेसी, लाप्राक, काशिगाउँमा माछा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

धार्चे गाउपालिकालाई मासु तथा अण्डामा आत्मानिर्भर बनाउनको लागिलाप्राक,गुम्दा,केरौजा, उहियार लापुमाकुखुरा पालनमा जोडदिई उपयुक्त स्थानमा ह्याचरी सेन्टर स्थापना गरी धार्चे गाउँपालिका भित्र कुखुराका चल्ला उपलब्ध गराईनेछ ।बाहिरबाट अबैध रुपमाभित्रर्ने पशु पंक्षीलाई रोक लगाई स्थानीय पशु पंक्षीमानश्ल सुधारको माध्यमबाट पशुपालन व्यवसायिलाई प्रोत्साहन गरीधार्चे गाउँपालिकाकोबजार क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार पशु बधशालाको निर्माण गरी स्वच्छ र स्वस्थ्य मासु खपत गराईनेछ ।

एकिकृत पशुपालनकार्यलाई प्रोत्साहन गरी पानीको अभाव रहेको खर्कहरुमा आकासेपानी संकलनको लागि प्लास्टीक पोखरी, सामुहिकगोठ आदिको निर्माण गर्दै लगिनेछ । कृषि तथा पशुबिमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक वडाको टोल टोलमा पु(याइनेछ साथै धार्चे गाउपालिकाभित्र रहेका कृषि समूहमा आवद्ध व्यवसायिक कृषिफर्मलाई मौरी सहित घार वितरण गरिनेछ ।

धार्चे भित्र रहेका सहकारीको नियमन, व्यवस्थापनर शसक्तिकरण गरिनेछ, साथै निजिव्यवसाय,लघुवित्त,सहकारी कृषक समूहलाई लगानी गर्न उचित वातावरणको व्यवस्थापन गराईनेछ । पर्यटन,उर्जा,कृषि,उद्योग र भौतिकपुर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्विको इन्जिनका ेरुपमा विकास गरि धार्चेमा लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिने छ, साथै उच्च र तत्कालआर्थिक प्रतिफलप्राप्तहुने क्षेत्रमानिजि र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

सगरमाथा आरोहि इमान गुरुङ्गको प्रतिमा निर्माण गरेको स्थानमा प्रदेश स्तरीय कृतिम क्लाइविङ वाल निर्माण गराई एक एडभेन्चर पर्यटन खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ । पर्यटन सेवालाई आवश्यक पर्ने अर्गानिकउत्पादन जडीवुट्टी खेती संकलन र प्रशोधनउद्योगको स्थापना गरी ग्रामिण जीवनपद्वतिमा सुधार ल्याउनअध्यक्ष कृषि पर्यटन परियोजना सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

कृषिफार्म,होम स्टे र रेष्टुरेण्ट सहितको कृषि पर्यटन प्रवद्र्वन गरि वातावरण मैत्री पर्यटनमा जोड दिईनेछ । स्थानियसिपलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्न घरेलु तथा सानाउद्योगहरुको व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ यस कार्यक्रम अन्र्तगत(भिर मह, शिलाजित, वोल्याहचिया लागाएत स्थानीय खाद्मन्नको उत्पादन र ठेकी, आरान, अल्लो प्रसोधनतथा राडीपाखीलाइ वजारी करण गरिने छ ।

धार्चे गा पा को हालको वेरोजारीको संख्या २।४% रहेकोमा उक्त संख्यालाई आगामीआवमा २% मा घटाउने लक्ष्यका साथ युवा उद्यमशिलता अभिवृद्धी गर्न, रोजगारी सिर्जना गरी गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न युवा लक्षित चुनौति कोष खडा गरिनेछ । प्यारा ग्लाईडिङ्गको लेण्डीङ्ग र टेकिङ्ग स्पोट निर्माण गराइने छ ।

प्रकृति र संकृतिको खुल्ला संग्रहालयधार्चे”भन्ने पर्यटकीय व्राण्डलाई साकार पार्नको लागि पर्यटन गुरुयोजनानिर्माण गरिने छ, साथै धार्चे डाँडालाई धभ तजचभभ अयलअभउत मावारपाक सुलिकोट,आरुघाट र धार्चे गाउापालिकाको साझेदारीमा समुदायमा आधारित संरक्षितबनको रुपमा संरक्षण गराई पर्यापर्यटन बिकास गर्न म्एच् गराईनेछ ।

सामाजिक विकास तर्फ

शिक्षामा प्रविधी मैत्रि गुणस्तरी शिक्षाआजको आवश्कता भन्ने नाराका साथ निजि क्षेत्र र सामाजिक संघ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्यशिविर,प्रशिक्षण, योगा जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । साथै विषादी रहित खाद्मयपोषण,व्यायाम नियमित स्वास्थ्य परिक्षण प्रजनन् स्वास्थ्यबारे चेतनाअभिवृद्वि गरिनेछ ।

आयुर्वेदिक, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सालगायतका परम्परागत उपचारका असलपद्वतिको अनुशरण गरिनेछ । शिक्षामा सवैको पहुचको लागि आवश्यक्ता अनुसार वहु शिक्षण कक्षा अन्र्तगत थप प्रारम्भीक वाल शिक्षण विकास केन्द्रको स्थापना साथै वालविकास शिक्षकहरुको सुविधामा वृद्धि गरिनेछ ।

गत आ व मा शिक्षक अनुदानमा व्यवस्था भएअनुसार ७% सिकाइ उपलव्धि देखिएकोले सिकाइ उपलव्धी वढाउनको लागि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । धार्चेको हालको शिक्षा अवस्थालाई मध्येनजर गर्दैै प्राविधिक शिक्षा आवश्यकता देखिएकोले त्यस्ता विद्यालयहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार सहितको थप शिक्षक अनुदानको व्यबस्था गरिनेछ ।

धार्चे गाउपालिकालाइ अबको ३ बर्ष भित्र पूर्ण साक्षरता घोषणा गरिने छ, साथै सम्पूर्ण परिक्षा केन्द्रलाई म¥यादित, अनुशासित, उपलव्धिमुलक वनाउन आवश्यक नीति तय गरिनेछ । केरौजा र लाप्राकमा संञ्चालित छात्रावासलाई अनुदानको व्यवस्था गराइने छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति धार्चे गाउँपालिकाबाट बसाई सराईको दरलाई रोक्न लापुबेसीको प्रभात किरण सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र आवसिय व्यवस्था गराइने छ, साथैशिक्षाको मापदण्ड नपुगी संञ्चालन भएका २ ० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई उक्त विद्यालयमा र्मज गराइने छ ।

धार्चे गाउँपालिकाको प्रत्येक वडा वाट एक एक जनाजेहेन्दार तथा गरिब बिद्यार्थीहरुलाई मणीकाम मा।वि मा ३ वर्षे वन बिज्ञान अध्ययन गर्न छात्रवृत्ती प्रदान गराईनेछ ।

सामुदायिक बिद्यालयक ाविज्ञान शिक्षकहरुलाई स्थानिय श्रोत साधनको सदुपयोग गरी विज्ञान सामाग्री निर्माण गर्न तालिम सञ्चालन गराईनेछ । बिद्यालय मा अध्ययनरत किशोरीहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

साधारण औषधीमुलो जीवनजल, सिटामोल नभएकै कारण कुनै कसैको जीवनअकालमा मृत्यहुननपरोस, स्वास्थ्यमा सवैको समान पहँुच होस भन्नाका खातिर विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष स्थापना गराइनेछ ।

धार्चे गाउँपालिकामा रहेको दीर्घ रोगलागेको रोगीहरुको पहिचान गरी आर्थिक सहयोगार्थ कार्यविधिवनाई लागु गरिने छ । साथै पुर्णखोप घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । माछिखोलाको स्वास्थ्य केन्द्रमाल्याव स्थापना गराई १ जनाल्याव असिस्टेनको दरवन्दीकायम गरी धार्चे वासीहरुलाई सेवा सुबिधादिईनेछ । चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाको सह लगानीमावन्ने १५ वेडको अस्पतालभवन निर्माण गर्नको लागिविकास साझेदार संग सहकार्य गरिने छ । महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई तालिमदिलाउनको साथै मेडिक मोवाइलकार्यक्रम संञ्चालन गर्न तालिमतथा रिचार्जको व्यवस्था गराइने छ ।

केरौजा वेशी, ठाँटी र लागपालमा गाउँघर किल्नीकभवन निमार्ण गराइने छ । आफ्नो बिरामी स्वास्थ्यलाई लगानी गर्नको सट्टा उल्टै धामी झाक्री झिकाई उनीहरुको चित्तबुझाउने धार्चेको परम्परागत रुढीवादी संस्कृितलाई परिमार्जन गर्न स्वास्थ्यकर्मि धामिझाँक्रि र अन्य आम समुदाय विच वडा लेवलमा जनचेतना,सडक नाटक, गोष्टि तथा स्यामोनिजम फेस्टीवल आयोजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । बिभिन्न संघसंस्था संगको सहकार्यमा अतिविपन्न, गर्भवतिमहिला, शिशु बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण सुधार कार्यक्रम समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । धार्चे वासीको स्वास्थ्यस्थितिलाई मध्ये नजर गर्दै विभिन्न संघ संस्थाहरु संग समन्वय गरी विभिन्न किसिमको स्वस्थ्यशिविर संञ्चालन गरिने छ । एक घर एक खानेपानी धारा नभएको ठाउँमा एक घर एक धारा खानेपानीको नितिल्याईनेछ साथै सफा सुरक्षितखानेपानीको ीबद तभकत गरी शुद्धपिउनेपानीको नीति ल्याईनेछ ।

धार्चे गाउँ पालिकाभित्रको धर्म,संस्कृति, भेष भुषालाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न अध्ययनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी मनासलु सास्कृतिक प्रतिस्ठान गठन गरिनेछ । स्थानीयरुपमा परम्परादेखीमनाउदै आएको चाडपर्वहरु मकै बिवाह, घाटु नाच,छिज्यू नाच,माने नाच,नारा पर्व,आलु महोत्सब,लोसार ,तातोपानीजात्रालाई महोत्सवको रुपमा मनाई वाह्य,आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्वन गर्न नीतिल्याईने छ ।

५०, स्मारक र पुरातात्विकमहत्वका स्थलको अध्ययन अनुसन्धान,संरक्षण,संभार,पुननिर्माण उत्खन्न सम्बन्धीनीति,कानुन र मापदण्ड तर्जूमा गरिनेछ ।

५१,सार्बजानिक, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामाविकास गर्न वाह्य लगानी कर्ता भित्रयाउनेनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिईलगानि मैत्रीवातावरण निर्माण गरिने छ ।

५२, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखि रोजगारी प्रवद्र्वनआत्मनिर्भर र नि¥यात मुलक वनाउनआर्थिक संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ । सबै प्रकारका उपलब्ध स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन बाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्वि गरि सबै क्षेत्रकान्यूनता र अभावलाई क्रमशकमगर्दै लगिनेछ ।

५३, गरिब,उत्पीडित बिपन्न बर्ग र समुदायको आयआर्जनकालागियुवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ छ । स्वरोजगारमूलकउद्योग एवं व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने अनुदान र सीपमुलकतालिमप्रदान गरिने व्यवस्थामिलाईनेछ ।

५४, गाउँपालिकाभित्र रहेका दलित, जेष्ठ नागरिक, एकलमहिला र फरक क्षमताभएकाव्यक्तिहरुको लागि परिचय पत्र वितरण, सेवाप्रदानमा सहजतातथाअवसरमा पहँुचको सुनिश्चित गरिने छ ।

५५,महिलातथाबालबालिकामाहुने घरेलु हिसां,श्रमशोषण बालबिवाह,मानव बेचबिखन,शारीरिक तथामानसिकयातनालगायतका सबैखालका हिसांको अन्त्य गरिनेछ । सार्बजनिक स्थानमाहुने हिसां नियन्त्रण गर्न र मेलमिलापतथान्यायिक समितिलाई सल्लाहदिनकानुनी सल्लाहकारकोे नियुक्ति गरिनेछ । हिसां पीडित महिलातथाबालबालिकाको लागिमनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्यउपचार, कानुनीउपचार जस्ता सेवानिःशुल्कउपलब्ध गराउदै लगिने व्यवस्थामिलाईनेछ ।

५८, अवसरवाट वञ्चित नेतृत्वतहवाट टाढा विकासको मुलप्रवाहमाआउननसकेका वालवालिकादलितएकलमहिला, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका समुहलाई विकासको मुलप्रवाहिकरणमा समेट्ने नीतिलिइनेछ ।

५९, धार्चे गा।पा स्तरीय खेलकुदविकास समिति गठन गरी वर्षमा १ पटक खुल्लामेयर कपभलिवल खेल संञ्चालन गरिने छ ।

६०, गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानतातथा सामाजिक समाबेसीकरण नीतितर्जूमा गरी महिलाहरुको सशक्त्तिकरणको लागि नेतृत्वविकास, उद्यमशिलतातथा सीप विकासको साथै धार्चेको आह्वान नारीको उत्थानमुलभावका साथ“उपाध्यक्षमहिलाउत्थानकार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।

ग, पूर्वाधार विकास तर्फ

६१, आगामी ३ बर्ष भित्रमा सबै वडा कार्यालय भवननिर्माण गराई सक्नेछ ।

६२, धार्चे गाउँपालिकाको प्रथमपञ्चवर्षीय योजनाले औल्याएका क्षेत्रगत योजनाहरुको योजना बैंक वनाई बिस्तृत योजनाहरुको म्एच् गरीे लगानी गरिनेछ ।

६३, भुकम्प र बाढिपहिरोको कारणले खानीगाउँलाई वस्ती स्थानान्त्तरण गर्नु पर्ने भुर्गवविदको प्रतिवेदनअनुसार लापुबेसीमावस्तीबसाइ सेटेलाईट सिटीकोरुपमाविकास गर्ने नीतिलिईनेछ ।

६४, २ वर्ष भित्रसबैवडाकार्यालय सम्मकच्ची मोटर बाटोले जोडने तथाभएका बाटाहरुको स्तर उन्नती गरिनेछ ।

६५, बुढी गण्डकीको दोभान(हुल्चुक र माछिखोला केरौजाबेसी) जोडिने मोटरेवलपुलको म्एच् गरिनेछ। आरुघाट गापाको स्याम्रङ देखि धार्चे गापाको भिरकुना जोड्ने सडकको म्एच् गारइनेछ । केरौंजाको लामावेशि र लापु देखी लापु वेशि जोडिने अधुरो सडकलाई आवश्यकवजेट व्यवस्था गराइने छ ।

६६, धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछिखोलाबजारमै टेलिफोन राम्रो संग नटिप्ने र अझै पनि ३ वटा वडाहरुमा टेलिफोन नै नटिप्ने भएकाले संचार क्षेत्रमा परेको असरलाई कमगर्न आवश्यकपूर्वाधार निर्माण गराईने छ ।

६७, इन्फरमेसन टेक्नोलोजिले संसारलाई जति नजिक बनाए पनि धार्चे गा।पा।मा यस्ता पुस्ताहरु छन जसलाई मोवाईल चलाउन आउदैन, रेडियोमा आएको समाचार बुझदैनन् ती पुस्ताहरुको निम्ति परम्परा देखि चलि आएको सूचना सम्प्रेशण गराउन कटुवाल प्रथा (ग्यावो) लाई निरन्तरता दिनको लागि एक वाड एक कटुवाललाई पारिश्रमिक दिने कार्यक्रमलाई निरन्तता दिईने छ ।

६८, धार्चे गाउँ पालिकामागई रहनेभुकम्पको कम्पलाई मध्येनजर गर्दै हेली प्याड निर्माण नभएको वडा बस्तीहरुमा हेली प्याड निर्माण गराईनेछ ।

६९, भुकम्पवाट क्षतिपुगेका भौतिक संरचनाहरुको (झोलुङे पुल, गोरेटो, घोडेटो लगाएत) पुननिर्माण (वातावरण मैत्रीदिगो पूर्वाधार) निर्माणको लागिविकास साझेदारहरु संग समन्वयतथा सहकार्य गरिने छ ।

७०, धार्चेको भुमिको खण्डीकरण गरी वाँझो राख्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्न भुमी बैंकको स्थापना गरी खण्डीकरणमाआधारित खेती प्रणालीमा जोड दिई कृषिउत्पादकत्व बढाउन सिंचाईको व्यवस्थामिलाईनेछ । साथै भुमि सम्बन्धिअभिलेखलाई बिद्युत्तिय प्रणालीमा व्यवस्थित गरिनेछ ।

७१, धार्चे गाउँपालिकाको भौगोलिक जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गराईनेछ ।

७२, धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछिखोला बजारलाई मिनि टाउन प्लानिङ्गका लागि गरिएको म्एच् को रिपोटकोआधारमाआवश्यक पूर्वाधार बनाउदै लगिनेछ । लापुबेसी लाई स्याटेलाईट सिटिको रुपमा म्एच् गरइने छ ।

७३, भुकम्पको केन्द्र रहेको भिरकोट जुङकाङ डाडालाई त्यहिरुपमा संरक्षण र संवद्र्वन गराई पर्यटक आकर्षणको केन्द्र विन्दु निर्माण गर्ने र हुल्चेतमा हाई अल्टिच्यूट स्टेडियम निर्माण गरिने छ ।

घ, वनवातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ

७४, डढेलो सल्काउने, खुलाशिकार गर्ने, जडिबुटी चोरी गर्ने जस्ता अपराधिपत्तालगाई सुराकी गर्ने व्यक्तिलाई रु।१०,००० नगद पुरुस्कार उपलब्ध गराइनेछ तथाउजुरकर्ताको सम्पूर्ण विवरण गोप्य रुपमा राख्ने व्यवस्थामिलाईनेछ ।

७५, सफावातावरण स्वच्छ जिवनअभियानलाई अगाडि वढाइ (विद्यालयलगाएत सार्वजनिक स्थल, सडक छेउ छाउमा) वायो इन्जिनियरिङतथा वृक्षारोपण गरीवातावरणमैत्रिविकासलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

७६, व्याक टु द नेचर नारामाआधारित एक घर, एक फलफूलको वोट, एक गाउँ एक बगंैचा, एक विद्यालय एक उद्यानतयार गर्न गाउँपालिका स्तरीय कृषिवन नर्सरी तयार गरिनेछ ।

७७, फोहोरमैलाव्यवस्थापनकालागि जैविक र अजैविकफोहोर वर्गिकरण गरि सोहि अनुरुपफोहोरलाई व्यवस्थापन गरी सफा र स्वच्छ धार्चे निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७८, भुकम्पको इपिक सेन्टर धार्चे गा।पा। भएकोले विपदव्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउनगतवर्ष स्थापना गरिएको विपदव्यवस्थापन कोषमाथपवजेट विनियोजन गरी विपदव्यवस्थापनपूर्व तयारी सामाग्रीखरिद, पुनताजकीयतालिमतथाजलवायु परिवर्तन सम्बन्धीअन्तक्रियाकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७९, भुकम्पतथा वाढी पहिरोको रेड जोनमा परेको क्षेत्रहरुको पहिचानतथापहिचानभएकावस्तीको स्थानान्तरण, जलवायुपरिवर्तन तथाविपदव्यवस्थापन सम्वन्धिकार्यक्रमहरु संञ्चालन गरिनेछ ।

८०, गा।पा केन्द्र माछीखोलावजारवाट निस्किएको फोहर व्यवस्थापनको लागि १ ल्याण्ड फिल्ड साइडको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

८१, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्दि गर्न समृद्धिका लागिकार्यक्रमलागु गरिने छ ।

८२, जडिवुट्टि, कृषिवनतथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसयिक खेतितथाउत्पादन वृद्धिलाई प्रोतसाहन गरिने छ, जडि वुट्टि पहिचान संकलन, वजार प्रवद्धर्न एवं अर्ध प्रशोधनको लागि केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

८३, बिपदका दृष्टिले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी बैज्ञानिक नक्शांकन र आधुनिकप्रविधिको प्रयोग गरी विपदको पूर्व सूचनाप्रवाह गरी विपदबाट हुने क्षतिन्यूनिकरण गरिनेछ ।

८४,विभिन्नसंघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा धार्चे गापालाई धुँवातथाप्लाष्टिक मुक्तबनाउनेअभियान संञ्चालन गरिने छ । साथै उज्यालो गाउँ अभियान मार्फत सोलार वत्ति जडान गरिने छ ।

८५, जलचरहरुको संक्षण र संवद्र्धन गरी पारिस्थितिकिय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न पोखरी, नदी तथा खोलामा करेन्ट तथा विष प्रयोग गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गरीनेछ ।

८६, गाउँपालिकाको सामुदायिक वन समिति तथा वातावरण संग सम्वन्धित संस्थाहरुको सहकार्यमा वन संरक्षण तथा गैर काष्ठमा आधारित जडिवुट्टिहरुको खेती गर्ने कार्यक्रमलाइ विस्तार गरिने छ ।

ङ, संस्थागततथा सुशासनविकास तर्फ

८७, गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यरत स्थानीयतहका स्थायी, अस्थायीएवं करार सेवामाकार्यरत कर्मचारीहरुको सेवाको आर्थिक सुरक्षाएवं स्थायित्वको निम्तिकर्मचारी कल्याणकोषनिरन्तरतादिइकर्मचारी तथाजनप्रतिनीधीहरुको सामुहिक दुघट्ना विमा गरिनेछ ।

८८, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण लगायतका सार्वजनिकउत्तरदायित्वकाऔजारहरुको प्रयोग गरी जवाफदेहीशासन प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।

८९, नागरिकलाई आवश्यक सुचनातथा सेवामासहजपहुंच पुर्याउनकालागि (सहजिकरण गर्न) गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरुमानागरिक सहायताकक्षस्थापनागर्दै लगिनेछ ।

९०, गाउँपालिकाको सांगठनिक विकासलाई प्राथमितादिदै जनप्रनिनिधितथाकर्मचारीहरुको क्षमताअभिवृद्धिको लागिक्षमताविकासकाविविधकार्यक्रमहरु लागु गरिनेछ ।

९१, घुम्ति सेवा र सुचनाप्रविधीमार्पmत सेवाप्रदानगर्दै नागरिकलाई सहज र सुलभरुपमा सार्वजनिक सेवामापहुँच स्थापित गर्न आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

९२, केन्द्रिय सरकारबाट न्यायिकमामिला हेर्न कर्मचारी उपलव्धनभएसम्म करारमा सेवालिई न्यायिक सम्पादनकार्यलाई अगाडी बढाइनेछ र प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी न्यायिक सेवामा सवैको पहुच सुनिश्चित गराईनेछ ।

९३, नमुनाविकासका मोडेल स्थानतथा स्थानीयनिकायहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी सिकाइकार्यन्वयन गर्नको लागिअध्ययनअवलोकन भ्रमण तथाआवश्यक अनुसन्धानमुलककार्य संञ्चालन गरिनेछ ।

९४, धार्चे गाउँपालिकाको सदरमुकाम माछिखोलाबजार धार्चेको ठमेल बजारकोरुपमाप्रख्यात यस ठाउमा कार्यरत राष्टू सेबक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागिआवासको व्यवस्थामिलाइने छ ।

९५, धार्चे गाउँपालिकाभित्र संचालनमा रहेका घरेलु उद्योग होटल व्यवसायहरुलाई नियमन गर्न एब्ल्लगmदभचलिनको लागिशिविर सञ्चालन गरिनेछ ।

९६, गा।पा। कर्मचारी, स्वास्थ्य, पशु र कृषिका करार कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष कट्टी सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

९७, गापाको करार तर्फका कर्मचारीहरु, सामुदायिक स्वास्थ्यइकाइ, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाकर्मचारीलाई संघिय सरकारको नीतिअनुसार तलवमानमा वृद्दि गरिनेछ, साथै कृषि र पशुको करार कर्मचारीहरुलाई निरन्तरतादिइने छ ।

९८, स्वास्थ्यको करार तर्फको कार्यालय सहयोगीलाई सर्शत वजेटमा वजेटको व्यवस्थानभएको हँुदागापाको नीतिअनुसार तलवमा समायोजन गरी निरन्तरतादिइने छ, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन निरन्तर गर्ने नीतिलिइने छ ।

९९, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचवाट टाढा रहेको वस्तीमानयाँ स्वास्थ्य संस्थापन गर्नको लागिकर्मचारीव्यवस्थापनखर्चको ६०% स्थानीय समुदायले व्यवस्थागरेमा ४०% खर्च गा।पाले व्यवस्था गर्ने नीतिलिइने छ ।

१००, सार्बजनिक सेवालाई पारदर्शी जवाफदेही, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री वनाईनेछ । स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ । सुशासनको लागि सार्बजनिक सेवाप्रवाहलाई सरलीकृत गरिनेछ ।

१०१, नीतिनिर्माण,सेवाप्रवाह र विकास आयोजनाकार्यान्वयन गर्ने निकाय र जनशक्तिको व्यवस्थापकीय र प्राविधिकक्षमताअभिवृद्धि गरिनेछ ।

१०२, स्थानीयतहको आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगतजुन वडाले राजस्व बढी उठाउनेछ त्यसको आाधारमा बजेट बिनियोजनमा थपघट गराईनेछ ।

१०३, विकास तथाप्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताअभिवृद्धि गर्दै आर्थिक पारदर्शितामार्फत वेरुजु न्यूनीकरण गर्न आवश्यकनीतिअवलम्वन गरिने छ ।

१०४, प्रत्येक घर धुरी सहितको व्यक्तिगतविवरण तथाविद्युतिय प्रणालीमा अभिलेख राखीे अध्यावद्यिक गरिने छ ।

१०५, बढी कर तिर्ने व्यक्ति÷फर्मलाई कार्यबिधि बनाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

१०६, धार्चे गाउँपालिकामा हाल ३७६ जना प्राविधिक सिप युक्त दक्ष व्यक्तिहरु भएकोमा ०७८ साल सम्ममा ४२५ जना पुयाउने लक्ष्य लिईने छ । त्यसको निम्ति युवा उद्यमिहरुको सञ्जाल निर्माण गरी उद्यमीहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रोफाईल तयार गराईने छ ।

नेपालीजनताको त्याग,संघर्ष र बलिदानवाट प्राप्तभएको वर्तमान राजनैतिकउपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सबै नागरिक र यस स्थानीय सरकारको काँधमाआएको छ ।

यो उपलब्धिलाई धार्चे वासीले अनुभुत गर्ने गरी उन्नतशील र नागरिक मैत्रीबनाउदै समृद्व धार्चेको निर्माणमा सहभागिहुनजनप्रतीनीधि,राजनैतिकदल,निजि क्षेत्र,राष्टू सेवक कर्मचारी,नागरिक समाज संञ्चार जगत एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमाहार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

जय धार्चे 

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्